photo_2018-01-02_12-04-48

کلمه ارگانیک

بر گرفته از لغت لاتین ORGANIC به معنی اصلی، ذاتی و بنیادی است.فلسفه ارگانیک یک فلسفه درست و پاک است. محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که با هارمونی طبیعی مزارع بعمل می ایند.

بعبارتی این محصولات از گزند اثرات شیمیایی محفوظ می مانند.

پرورش محصولات ارگانیک

هرگز برگشت به عقب یا سیر قهقرائی نیست بلکه بکارگیری صحیح دانسته های مدرن علمی در خدمت به سلامت جامعه است. یک محصول ارگانیک اگر در حد یک ادعا نباشد و یک دروغ تبلیغاتی را یدک نکشد، درحقیقت محصولی است که یک انسان خردمند می خواهد مصرف کند چرا که نه تنها عاری از سموم است، بلکه با در نظر گرفتن اصول انسانی، تهیه و عرضه شده و برای انسان و محیط زیست مفید نیز می باشد.

ارگانیک در حقیقت تلاشی است

برای بازگرداندن انسان و محیط زیست به پاکی، سلامت و یا حداقل جلوگیری از آلودگی و مسمومیت بیشتر آنها. یک محصول ارگانیک می تواند گیاهی و یا طبیعی باشد ولی گیاه باید در خاکی رشد کرده باشد که از سال ها قبل سموم و کودهای شیمیایی در آن راه نیافته باشند. بذر گیاه نیز باید از محصولات ارگانیک گرفته شده باشد که در کاشت و داشت و برداشت و فراوری و حمل و نقل و تولید و بسته بندی آن از هیچ ماده یا افزودنی مضری استفاده نشده باشد، کشاورز و کشاورزی مورد استثمار واقع نشده باشد، کارخانه اش محیط زیست را آلوده نکرده و مواد زاید درآن بازیافت شده و به سلامتی و حقوق و بهزیستی و کارمندان نیز توجه شده است و تمام موارد و مراحل با نظام طبیعت هماهنگ باشد. مواد اولیه ارگانیکی که محصولات دامی هستند هم از مزارع ارگانیک گرفته شده اند.

محصولات ارگانیک می توانند

خوراکی، آرایشی، بهداشتی، شوینده و پاک کننده، پوشاک یا لوازم تزئینی و … باشند. این محصولات دوستدار محیط زیست و انسان هستند و به همه چیز و همه کس احترام می گذارند. البته باید بسیار آگاه بود که تایید درستی و صداقت یک محصول ارگانیک تنها و تنها با داشتن یک مهر(نشان)، براساس استاندارد معتبر ارگانیک، قابل پذیرش و اعتماد است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *